Reklamace zboží

V případě, že se v záruční době (její délka viz. Záruční podmínky) vyskytne u zakoupeného zboží závada – porucha bránící jeho užívání, co nejdříve nás kontaktujte (mailem, popř. telefonicky) a sdělte nám:

  • typ a výrobní číslo reklamovaného stroje
  • důvod reklamace (pokud možno co nejpřesnější popis závady)
  • datum nákupu a číslo daňového dokladu

Reklamovaný výrobek včetně kopie daňového dokladu (slouží jako záruční list!) a popisu poruchy zašlete na naší adresu, a dle povahy závady bude výrobek v zákonné lhůtě 30 dní opraven, popřípadě vyměněn za nový.

Případné reklamace se snažíme vyřídit co nejdříve a často rychleji než nám určuje zákon.

Reklamovaný stroj je též možné osobně předat k záruční opravě u autorizovaného servisního střediska, které je oprávněno vyřizovat opravy v záruční lhůtě, popř. v našich kamenné prodejně.